Torben Lindbjerg

Med udgangspunkt i kognitiv terapi arbejder jeg på et videnskabeligt baseret grundlag, og er uddannet som underviser og instruktør i metoden Mindfulness, der fokuserer på de stress- og sygdomsreducerende egenskaber ved øget bevidst nærvær (mindfulness). Terapeutisk fokuserer jeg på evnerne til affektregulering og mentalisering, hvor affektregulering er evnen til at kunne regulere de indre fysiologiske processer (oplevet som følelser) og mentalisering er evnen til den tænkende bearbejdelse af de heraf bevidst oplevede indre følelser. 

Forbedret mentaliseringsevne øger evnen til at forstå, at handlinger er begrundet i egne tanker og følelser, og ved at øge opmærksomheden på hvordan man konkret tænker og føler i mange af livets svære situationer, kan man skabe kvalitative ændringer for sit liv.

Kilde/hjemmeside: Psykolog Torben Lindbjerg

Se hjemmesiden